Životopis

izv. prof. dr. sc. Dražen Čular

1. Obrazovanje

 • Poslijediplomski doktorski studij kineziologije (dr.sc.) Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet (2011.)
 • Sveučilišni  Studij fizičke kulture  – Fakultet PMZ i OP, Sveučilište u Splitu (1998.)
 • Tehnički školski centar Mirko Dumanić– Elektrotehničar za proizvodnju i održavanje električnih strojeva i uređaja –
 • Osnovna Škola Šućidar

2. Radno iskustvo

 • od 2017. ravnatelj – Hrvatski institut za kineziologiju i sport (dopunski rad)
 • od 2017. izvanredni profesor, KIFST
 • od 2015. do 2018. predstojnik Instituta za kineziologiju, KIFST
 • od 2014. do 2018. prodekan za poslovanje i financije, KIFST
 • od 2013. do 2014. savjetnik dekana za razvoj i implementaciju suvremenih tehnologija, KIFST
 • od 2012. do 2013. voditelj odsjeka stručnih studija, KIFST
 • od 2012. do 2017. docent, KIFST
 • od 2011. do 2012. asistent, KIFST
 • od 2009. do 2011. viši predavač, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
 • od 2009. do 2011. učitelj TZK-a, Osnovna Škola Visoka, Split
 • od 2000. do 2008. nastavnik TZK-a, Srednja škola Jure Kaštelan, Omiš
 • od 1991. do 1995. Policajac – specijalac, MUP RH, Postrojba specijalne policije za posebne namjene

3. Profesionalno, znanstveno, akademsko iskustvo i postignuća

a) Projekti (posljednje 3  godine):

 • Erasmus+, Projekt: Sport against violence and exlusion (SAVE), (2018.-2020.)., vrijednost: 359.480,00 EUR, status: istraživač-suradnik
 • HRZZ br. 6524, Projekt: Anaerobic capacities in kicking combat sports, Split, (2014.-2018.), vrijednost: 397.756,00 HRK, status: glavni istraživač – voditelj projekta
 • SDUŠ: Talenti i dual karijera u sportu (2018.), vrijednost 120.000,00 HRK, prijavitelj: Splitski savez športova, status: voditelj projekta
 • Timski Igrač, e-platforma za ubrzan proces učenja i napretka u sportu, (2017.), vrijednost 60.000,00 HRK, status: istraživač-suradnik
 • MHB: Edukacija i rekreacija u funkciji unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja s invaliditetom, sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (2019.), vrijednost 60.000,00 HRK, status: voditelj projekta
 • ŽSŠSSDŽ: Organizacija školskih sportskih natjecanja Splitsko-dalmatinske županije (2017/18.). vrijednost 97.000,00 HRK, status: voditelj projekta
 • HNK Hajduk: Uspostava sportskog internata za potrebe NA HNK Hajduk (2017./18.), vrijednost 200.000,00 HRK, status: Glavni istraživač – voditelj projekta
 • SEECEL: Developing the entrepreneurial society in Western Balkans and Turkey (2016.),  vrijednost 2000 EUR, status: istraživač-suradnik
 • Grad Split: Praćenje i kontrola trenažnih procesa i njihovih učinaka  na vrhunske i perspektivne sportaše grada Splita 2016/17, vrijednost 50.000,00 HRK, voditelj projekta

b) Mentorsko iskustvo

Doktorandi koji su pod mentorstvom D Čulara obranili doktorsku tezu:

 • Tea Bešlija, Novi model kategorizacije sportaša u udaračkim borilačkim sportovima / doktorska disertacija, Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2018. (voditelj D. Čular)

Ostali doktorandi koji su kao članovi tima bili uključeni u rad znanstveno-istraživačke grupe i Laboratorija uspostavljenog u okviru projekta HRZZ br. 6524, a koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju su:

 • doc. dr. sc. Milić, Mirjana. Međupozicijske i unutarpozicijske razlike mladih odbojkašica u nekim antropološkim obilježjima / doktorska disertacija. Split: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2014., voditelj: Grgantov, Zoran.
 • dr. sc. Damir Zubac. Metrijske karakteristike neinvazivnih biomarkera pri procjeni stupnja hidriranosti organizma kod vrhunskih boksača juniora / doktorska disertacija. Split: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2016., voditelj Vladimir Ivančev
 • dr. sc. Goran Kuvačić. Morfološka, funkcionalna i dinamička asimetrija kod judaša i judašica./ doktorska disertacija. Split:  Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2017., voditelj: Saša Krstulović.
 • dr. sc. Luka Pezelj.Utjecaj morfoloških obilježja na natjecateljsku uspješnost vrhunskih jedriličara klase finn”.Split:  Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2019., voditelj: Boris Milavić.

c) Suradnja s akademskom zajednicom i gospodarstvom

Prošla suradnja:

 • Sensor Medica direktor, Andrea Olivie C., suradnja u području  razvoja i plasiranja na tržište vlastitih medicinskih instrumenata, tehnologije i  namjenskog softvera
 • Fabio Borrani,PhD, University of Lausanne, Switzerland, suradnja u izradi projektne prijave na natječaj HRZZ: Immune responses and inflammatory status change during soccer season (male vs. female): Role of microtechnology and movements sensors in muscle injury prevention.
 • prof. dr.sc. Dragan Primorac Specijalna bolnica SV. Katarina – suradnja u izradi projektne prijave na natječaj za podršku razvoju Centara kompetencija
 • prof. dr. sc. Goran Lauš, Genos DNA laboratorij d.o.o. za ispitivanje i analize,suradnja u izradi projektne prijave na natječaj za podršku razvoju Centara kompetencija
 • Timski igrač, obrt za obavljanje informatičkih djelatnosti, vl. Stipe Režić, suradnja u prijavi projekta Horizon 2020. pod nazivom: E-platform for inducting and exploiting visualization process in athletic ability development (basketball)
 • HNK Hajduk, Služba sportske pripreme, područje: Mjerenje i praćenje antropoloških karakteristika i stupnja treniranosti svih uzrasnih kategorija članova kluba

Trenutna suradnja:

 • Johhny Padulo, PhD, Italia, University E-Campus, suradnja u području istraživanja sportskih postignuća i razvoja dijagnostičkih uređaja u kineziologiji i sportu
 • Johan Pion, PhD, Belgija, HAN University of Applied Sciences / Head of Department Talent Identification and Development & University Gent, Faculity of medicine and helth sciences, department of movement and sport sciences,  suradnja u području razvoja alata  detekcije i razvoja talenata
 • Sara Prot, PHD, Velika Britanija, Faculty Research Centre for Advances in Behavioural Science, Coventry University Faculty of Health & Life Sciences & School of Psychological, Social and Behavioural Sciences, suradnja u području povezanosti tjelesne aktivnosti i kognitivnih sposobnosti
 • Alesando Maura Zagatto,PhD,Brazil, Sao Paulo State University (UNESP), suradnja u području istraživanja funkcionalnih sposobnosti (anaerobnih kapaciteta) i uspješnosti u spoortu.
 • Antonio Del Iacono, suradnja u području konstrukcije novih mjernih instrumenata.
 • Ema Domanic, Velika Britanija, Cambridge Cognition – neuroscience technology company, suradnja u području povezanosti tjelesne aktivnosti i kognitivnih sposobnosti
 • Andrea di Georgio ,PhD  Italija, University E-Campus, suradnja u području povezanosti tjelesne aktivnosti i kognitivnih sposobnosti
 • dr. sc. Sandra Čorak, Hrvatski olimpijski odbor, suradnja u prijavi i realizaciji različitih projekata i izradi Nacionalnog programa sporta RH
 • Obrt za usluge Rektor vl. Ivica Zelić, prof., područje suradnje: Razvoj aplikacije za upravljanje radom udruga  (e-udruge)
 • Hrvatski taekwondo savez, područje suradnje: kontrola i praćenja treniranosti članova Hrvatske taekwondo reprezentacije
 • Josip Miočić, PhD, Sportska zajednica Grada Zadra, područje suradnje: digitalizacija sustava sportskih udruga Grada Zadra-podloga za detekciju, identifikaciju i razvoj sportskih talenata
 • Zajednica sportskih saveza i udruga Kaštela – suradnja u unaprjeđenju područja sporta.

d) Poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti,

 • Inicijator osnivanja Hrvatskog instituta za kineziologiju i sport (2016) kao start-up tvrtke Kineziološkog fakulteta u Splitu.
 • Inicijator osnivanja i prvi predstojnik Instituta za kineziologiju pri Kineziološkom fakultetu u Splitu
 • Osnivač Znanstveno-športskog društva Citius-Altius-Fortius, Taekwondo kluba St-kwan, Koturaljkaškog kluba Split, Badmintonskog kluba Split, Kluba plesa i navijanja CAF-Spliters, Splitskog Taekwondo saveza…itd.
 • Vlasnik obrta (u osnivanju) za savjetovanje, istraživanje usluge i sport, Einstein, koji pored ostalih aktivnosti
 • Prodekan za poslovanje i financije  (2014.-2018.) zaslužan za razvoj sustava u kojem su vlastiti prihodi u odnosu na ukupne prihode KIFST-a dosegli udio od 33, 8 %
 • Član tima u realizaciji Projekta: Developing the entrepreneurial society in Western Balkans and Turkey – SEECEL (EU – IPA Multi-beneficiary programme) u kojem je KIFST-u kao jednom od samo dvije institucije u RH, dodijeljen status Poduzetnog fakulteta
 • Izrađivač Pravilnika o ulozi menadžera, financijskom planiranju i podmirivanju troškova realizacije programa koji imaju međunarodni potencijal, koji je omogućio aktivaciju potencijala djelatnika Fakulteta u razvoju novih proizvoda u području kineziologije
 • U okviru Projekta Izvoz znanja u kineziologiji i sportu pod vodstvom Podnositelja kreirani su sljedeći novi proizvodi:
  • prvi hrvatski Stručni preddiplomski studij kineziologije online metodom
  • prvi međunarodni združeni studij na Sveučilištu u Splitu u partnerstvu sa Sportskim sveučilištem Kaunas iz Litve koji su (2017./18.) upisali  polaznici iz 9 država sa 3 kontinenta
  • međunarodni preddiplomski studij kineziologije – trener stolnog tenisa u partnerstvu sa svjetskom (ITTF) i europskom (ETU) stolnoteniskom federacijom koji pohađaju studenti iz 16 država sa 5 kontinenata
  • internacionalni poslijediplomski doktorski studij kineziologije KIFST na koji je u akademskoj godini 2017./18. upisao više od 50 % stranih studenata.
  • Autor više verificiranih programa obrazovanja odraslih za obavljanje stručnih poslova u sportu

e) Nagrade i priznanja

 • Nagrada za Znanost Sveučilišta u Splitu, za doprinos u području društvenih znanosti (2019.)
 • Priznanje Hrvatskog taekwondo saveza povodom 50 godišnjice taekwondoa u RH: Spomen medalja za unaprijeđenje taekwondo sporta (2018.)
 • Priznanje izaslanstva Ministarstva kulture i sporta Republike Izrael (lipanj 2018.)
 • Priznanje Sveučilišta u Splitu ( 2017) za osobni doprinos Izradi Strategije Urbane aglomeracije Split, Poglavlje tjelesna aktivnost i sport korisni za zdravlje
 • Priznanje Splitsko-dalmatinske županije (2017) za osobni doprinos Izradi Strategije Urbane aglomeracije Split, Poglavlje tjelesna aktivnost i sport korisni za zdravlje
 • Priznanje za izniman doprinos razvoju Taekwondoa– primljen u Word Taekwondo Hall of fame (25. rujna 2015.).
 • Priznanje za doprinos razvoju borilačkih vještina – primljen u Atrium Hall of fame of Martial arts. (3. srpnja 2014.).
 • Priznanje za postignute rezultate na Olimpijskim igrama 2012. god. u Londonu i izniman doprinos promociji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu (24. kolovoza 2012.).
 • Priznanje Europian Budo Council za doprinos u edukaciji i razvoju borilačkih sportova (25. kolovoza 2007.).
 • Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske odlikovan Spomenicom Domovinskog rata 1990. – 1992.( borbeni sektor – pripadnik specijalne jedinice policije za posebne namjene BATT Split.)

f) Ostalo

 • Idejni pokretač i Inicijator osnivanja:
  • Laboratorija za primijenjenu fiziologiju, razvoj talenta, sportske sustave i istraživanje utjecaja tjelesne aktivnosti na zdravlje. (voditelj laboratorija od siječnja. 2018.),
  • Laboratorija za Udaračke borilačke sportove financiranog u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta (br:6524) Hrvatske zaklade za znanost (voditelj laboratorija od lipnja 2014.do siječnja 2018.),
 • od 2019. god temeljem odluke Sabora RH član Nacionalnog vijeća za sport RH,
 • Nositelj kolegija Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u kineziološkoj rekreaciji i fitnesu na Poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije KIFST,
 • od 2017. god. član radne skupine za izradu Nacionalnog programa Sporta, Središnjeg državnog ureda za Sport Vlade RH,
 • Autor poglavlja: Sport i tjelesna aktivnost korisni za zdravlje u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Split,
 • Voditelj ekspertne radne skupine Splitskog saveza sportova za izradu strategije razvoja Sporta grada Splita (od 2018.),
 • Član Izvršnog odbora Splitskog saveza športova, član Skupštine: Hrvatskog olimpijskog odbora   Klastera personalne medicine Agencije za investicije i konkurentnost,
 • Autor više sveučilišnih udžbenika i poglavlja u međunarodnim znanstvenim knjigama,
 • Taekwondo trener i instruktor, nosioc crnog pojasa 5. dan,
 • izbornik para-tekwondo reprezentacije RH (2011.-2012.)
 • voditelj mlade sportsko-penjačke reprezentacije RH (2005.-2006.),
 • Učitelj koturaljkanja
 • voditelj skijanja.