Professional publications

Strateški dokumenti

Nacionalni program sporta RH (2019.) -član ekspertne radne skupine

Burnać,P., Čular, D., Filipić, P., Fredotović, M., Grgantov, Z., Grgić, j., Matulić, B., Mikulić, D., Miletić, Đ., Mrnjavac, Ž., Muštra, V., Paušić, J., Petrić, l., Pivčević, S., Pranić, Lj., Šimundić, B.,Visković, J., (2017.)Strategija razvoja urbane aglomeracije Split, Sveučilište u Splitu – Autor Poglavlja Sport i tjelesna aktivnost korisni za zdravlje

Čular, D, Špadina, H., Sumić, D., Špadina, D., Operativni plan razvoja cikloturizma Brodsko posavske županije, (2017) Hrvatski institut za kineziologiju i sport – Voditelj projekta

Čular, D., Grgantov, Z., Vučić, D., Šamija., K., (2017) Uspostava sportskog internata za potrebe nogometne akademije HNK Hajduk – Voditelj projekta

Strategija razvoja Kineziološkog fakulteta u Splitu, 2015.- 2020., Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet – član radne skupine

D. Čular, Studija   o mogućnostima korištenja „derutnog“  atletskog skladišta Stadiona „Poljud“ u sportske namjene (2007) JJUSO

Monografije

Šezdeset akademskih godina splitske kineziološke priče/ Sixty Academic Years of the Split Story of Kinesiology (hrv./eng.) Monografija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Splitu, Maleš, B., Bavčević, T., (ur.) 2013. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu (suradnik u izradi)

A.6.  – Stručni radovi (9)

  1. Čular, D., Grgantov, Z.,  Miletić Đ., Paušić, J.(2017) Strategija razvoja Urbane Aglomeracije Split, Poglavlje: Sport i tjelesna aktivnost korisni za zdravlje , , str. 114.-121. Grad Split.
  2. Čular, D., Špadina, H., Sumić, D., Špadina., D.,(2017) Operativni plan razvoja Cikloturizma Brodsko-posavske županije, Hrvatski institut za kineziologiju i sport.
  3. Čular, D., Grgantov Z., Šamija K., Vučić, D, (2017) Elaborat uspostave sportskog internata za potrebe Nogometne akademije HNK Hajduk, Kineziološki fakultet u Splitu.
  4. Kitanović-Krstić, R., , Čular, D., , Krstić, M., (2012) Prikaz vježbi snage za jačanje i stabilizaciju trupa kod plivača juniroskog uzrasta, 21. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, Hrvatska.
  5. Tomljanović, M., Krespi, M., Bešlija, T., Tomazin, T. i Čular, D., (2012) Specifični kondicijski trening u rukometu, Tenisu i borilačkim sportovima,  10. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2012- Specifična kondicijska priprema, Zbornik radova, (str. 73-79) Zagreb, Hrvatska.
  6. Markić, L., Čular D., V. Vučetić, (2009) Trening Brzinske izdržljivosti u brzinskom rolanju U: I. Jukić (Ur.) Zbornik radova 7. Godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2009“Zagreb, Hrvatska, 276-279.
  7. Hauptman D., Čular, D., Tomljanović, M., Studija o mogućnostima korištenja devastiranog atletskog skladišta stadiona Poljud u športske namjene“ (2007.). Javna ustanova Športski objekti Split.
  8. Miletić, Đ., Čular D, Božanić A. (2004). Primjena koeficijenta asimetrije u sportskom treningu. U: I. Jukić (Ur.) Kondicijski trening 2(2): (str:15-19.)
  9. Miletić, Đ., Čular D. (2004). Neke teorijske spoznaje o problemima ocjenjivanja u kineziologiji. U: Findak V. (Ur.), Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa republike Hrvatske, Rovinj, 155-159